Oferta

Kleje typu HOT-MELT

Kleje typu HOT-MELT

ALPACKWAX służący do łączenia płaszczyzn opakowań wielowarstwowych, Wosk topliwy przeznaczony do łączenia powierzchni drewnianych oraz Termowax stosowany m.in. do sklejania knotów do świec i zniczy zalewanych są pierwszymi klejami typu Hot-Melt wprowadzonymi do oferty produktów Polwax S.A. Kleje termotopliwe, po stopieniu i rozgrzaniu, są cieczami o niskiej lepkości, łatwo zwilżającymi klejone powierzchnie. Wraz ze spadkiem temperatury, klej termotopliwy szybko tężeje, tworząc spoinę trwale łączącą pokryte klejem powierzchnie.

Zasadniczą przewagą klejów termotopliwych Polwax S.A. nad popularnymi klejami rozpuszczalnikowymi jest brak emisji szkodliwych lotnych związków organicznych emitowanych podczas wysychania kleju rozpuszczalnikowego.
Wyeliminowanie z procesu klejenia lotnych rozpuszczalników skraca czas niezbędny do wytworzenia trwałej spoiny.

W przypadku klejenia za pomocą Wosku topliwego, ALPACKWAX-u czy Termowax-u wymagane jest jedynie ochłodzenie połączenia do temperatury, w której nastąpi zestalenie kleju. Powstałe w ten sposób połączenia charakteryzują się wysoką wytrzymałością i trwałością. Zastosowanie w procesie technologicznym klejów termotopliwych, takich jak Wosk topliwy, ALPACKWAX i Termowax nie wymaga dodatkowych sprzętów (suszarki, piece) służących do odparowywania rozpuszczalnika, niezbędnych w procesach wykorzystujących kleje rozpuszczalnikowe.


Dodatkową zaletą klejów termotopliwych Polwax S.A. jest to, że wykonane nimi połączenia są niewrażliwe na działanie wody i wilgoci. Aplikacja Wosku topliwego, ALPACKWAX-u i Termowax-u nie nastręcza trudności. Należy jednak unikać nakładania kleju na zawilgoconą lub mokrą powierzchnię, ponieważ może to skutkować utworzeniem nietrwałego połączenia.

Produkty